Ո°ր պայմանագրով Ֆրանսիան Կիլիկիան զիջեց քեմալականներին

Կիլիկիահայության դրությունը գնալով
օրհասական էր դառնում։ Հայ ազգային–
քաղաքական ուժերը շարունակում էին
ուղիներ որոնել Կիլիկիայում սեփական
պետականությունը վերականգնելու հա-
մար։ Այդ նպատակով 1920 թ. օգոստոսի
4-ին Ադանայում նրանց կողմից հռչակվեց
Կիլիկիայի ինքնավարություն Ֆրանսիայի
հովանու ներքո: Ստեղծվեց կառավա-
րություն` Հայ ազգային պատվիրակու-
թյան Կիլիկիայի լիազոր ներկայացուցիչ
Միհրան Տամատյանի գլխավորությամբ:
Սևրի պայմանագրով Կիլիկիայի հովա-
նավորությունը ստանձնած Ֆրանսիան,

սակայն, կտրականապես դեմ արտա-
հայտվեց հայկական ինքնավարությանը։
Մ. Տամատյանի գլխավորած կառավարու-
թյունը շուտով ֆրանսիացիների կողմից
լուծարվեց:

1921 թ. հոկտեմբերի 20–ին Անկարս-
յում կնքված ֆրանս–թուրքական պայմա-
նագրով հայաթափված Կիլիկիան հանձն-
վեց Թուրքիային։ Անպաշտպան մնացած
կիլիկիահայության վերջին բեկորները
ստիպված էին արտագաղթել հարևան
արաբական երկրներ և Եվրոպա։ Մինչև
1923 թ. սկիզբը Կիլիկիայից հեռացան
նաև շուրջ 6000 ուրֆահայեր: Դրանով իսկ
ավարտվեց երկրամասի հայաթափումը:
Այսպիսով՝ կիլիկիահայերի հերոսա-
կան դիմադրության և ինքնապաշտպա-
նական մարտերի շնորհիվ էր միայն, որ
նրանց մի մասին հաջողվեց խուսափել
ցեղասպանությունից:

Distance learning april 13-30

1.Write the antonyms of the words and make sentences where you can use bboth two words.

 • 1.cheap-expensive
 • 2. old-new
 • 3.lazy-active
 • 4.Ugly-beautiful
 • 5. Big-small
 • 6. Good-bad
 • 7. Fast-slow
 • 8. Fat-thin
 • 9. Thick-slim
 • 10. Kind-wicked
 • 11. Strong-weak
 • 12. difficult-easy
 • 13. Full-empty
 • 14. Dirty-clean
 • 15. Quiet-noisy
 • 1.I have a new home in Germany․
  2.Our street is small but noisy.
  3.They were a couple, but one of them was a lazy and the other was a hard worker.
  4.She is old, but very beautiful.
  5. All the shops in that city were expensive
  6․ It was bad weather, the festival will not take place․
  7․ She was thinking very slowly, that’s why she succumb․
  8. The fabric feels too thin.
  9. When he was little, he is very wicked.
  10. Last week, we talked about why the dollar has been so weakagainst the euro.
  11. It was a very easy task for that group․
  12․ The train was empty of passengers.
  13. He’s a very clean living person
  14․ He loved to play the guitar with his slim  hands.
 1. Choose a topic and write an essay.

Ընտրել մի թեմա և գրել էսսէ (շարադրություն)

 • Who is my hero? »Ո՞վ է իմ հերոսը»
 • What to do to make your day interesting during the quarantine. «Ի՞նչ անել, որ կարանտինային օրերը դառնան հետաքրքիր»
 • My future plans.  «Իմ ապագա պլանները»
 1. Read the text, translate the last passage into English:

Dave’s class at school were studying English history, and one day their teacher said to them, ‘Well, boys, on Friday we’re all going to get on a bus and go to Conway. There’s a beautiful castle there, and we’re going to visit it.’ The boys were very happy when they heard this.

‘Now, has anybody got any questions?’ the teacher asked.

‘How old is the castle, sir?’ Dave asked.

‘It’s about seven hundred years old, Dave,’ the teacher answered.

‘What’s the name of the castle, sir?’ another boy asked.

‘Conway Castle,’ the teacher said.

On Friday,the boys came to school in 9 o’clock and seat a bus. They visited  to Conway  castle and back home.
-And,-said Dave’s  mam as she entered the house. ”Did you like the castle?”
-Not so much,-Dave replied. “Stupid people built it very close to the railroad.”

Ուրբաթ օրը տղաները դպրոց եկան ժամը 9-ին և նստեցին ավտոբուս: Նրանք այցելեցին Քոնվեյի ամրոցը և տուն վերադարձան

Սեւրի պայմանագիր

հայերի համար նպաստավոր վիճակը կարծես խորանում էր: 1920 թվի ապրիլին Անտանտի պետությունները հայկական հարցի լուծումը տեսնում էին Հայաստանի երկու հատվածների միացումով։ 1920 թվականին սկսեց հայկական միջազգային ճանաչման գործընթացը։ Օգոստոսի 10-ին Փարիզի Սեւվր արվարձանում դիվանագիտական սեղանին դրվեց հայկական թղտածրարը: Ստորագրվեց սեւվրի դաշնագիրը որով հստակեցվեցին հայկական նորանկախ պետության սահմանները: Պայմանագրի հայհական ձեւին համաձայն Հայաստանը հայաստանը պետք է ներառեր իր մեջ սեւ ծովի ափերից, Կեսարիա քաղաքով,կիլիկիայով մինչեւ Արցախ եւ լոռի։ Թուրքիան հրաժարվում էր իր գերիշխանությունից Թրակիայի նկատմամբ, Էգեյան ծովիկղզիներից, Կիպրոսից, Եգիպտոսից և արաբական տիրույթներից։ Դաշնագիրը ստորագվեցին Անգլիան,Ֆռանսիան,Ճապոնիան թուրքական կողմից Համիդ պաշան եւ Խալիլ բեյերը, հայկահան կողմից Ավետիս Ահարոնյանը եւ իր հուշաերում այսեսեր նկարագրում <<Ազատությունը մեր հայրենիքի դուռը թակեց, բայց մենք հայ չէինք, այլ թուրքահայ, ռուսահայ, պարսկահայ․․․ նաև մշեցի, վանեցի, ղարաբաղցի, երևանցի, և նրան՝ մեր փրկիչին չհասկացանք, և ազատությունը մեր դռանը լացեց:>>:Սակայն Քեմալ Աթաթուրքը չնդունեց եւ այդ պայմանագրին դեմ գնաց։ Միացյալ նահանգների իրավարար վձիռը կարող էր նպաստել հարցի լուծմանը, սակայն մեծ տերությունների շահերի բախման եւ խորհրդային Ռուսաստանի մերձեցման պատճառով այն չիրականացավ: Ճակատագրական փաստաթուղտը նպաստելու էր նաեւ Հայկական հարցի լուծմանը, սակայն մնաց դիվանագիտական սեղանին:

Ես մտածում եմ, որ Սևրի պայմանագիրը չի իրագործվել որովհետեւ Անտանտը անցել էր Թուրքիայի կողմը: Հայաստանը Անտանտին վստահում էր, բայց երբ Հայաստանը իմացավ, որ Անտանտը անցել է Թուրքիայի կողմ վստահությունը կորցրեց Անտանտի նկատմամբ

Մայրենի լեզու հեռավար ուսուցում

 1. Ավելորդ բառերը գրի՛ր և նախադասություններն ուղղի՛ր:

Հավանաբար հաջողությամբ կպսակվի նախարարի այս նոր ձեռնարկը երևի:
Սրա հիման վրա կլինի հիմքը:
Մի հատ լուրջ հակաճառություն ունեմ:
Դուք չափազանցացնում եք վտանգը:
Խոսքը գնում է նրա մասին:
Ի՞նչ բան է հարբուխը:
Ի՞նչ բան են մթնոլորտային ճակատները:
Հաճելի տեսք չի թողնում:
Հեռախոսը դա շքեղություն չէ:
Դու անպայման մեծ հաջողության կհասնես երևի:

2. Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով բաց
թողած տառերը (նաև կրկնակ)։

Քարի մշակման վարպետությունը միջնադարյան Հայաստանում առավել
հարուստ ձևով է արտահայտվել խաչքարերի արվեստում։ Պահպանելով կանոնի
վերածված կառուցվածքը՝ խաչքարերի հարդարանքի մեջ, տասնմեկերորդ
դարից սկսած, գերիշխող են դառնում երկրաչափական-գծային ու բուսական
բարդ հյուսվածքավոր զարդանախշերը։ Ընդ որում, բեկվող գիծը,
ստեղծելով երկրաչափական կոնկրետ պատկեր, չի ընդհատվում նույնիսկ այն
դեպքում, երբ դադարում է ուղաձիգ լինելուց և ներփակվում մի այլ
երկրաչափական ձևի մեջ (շրջանակ, քառանկյունի)։ Դրանց օրինաչափ
հաջորդականությունն ու շաղկապվածությունը, ստեղծելով որոշակի ռիթմ,
եզրագծում են խաչքարը։ Գծային հյուսվածքը թվում է անսկիզբ-անվերջ, իր
շարժման ընթացքի մեջ փոխակերպվում մի ձևից մյուսը՝ չսահմանագծելով
սկիզբն ու ավարտը։ Այս պարագայում զարդապատկերը իր անընդմեջ
հյուսվածքի շնորհիվ դառնում է անսահմանության ու հավերժականության
գաղափարի արտահայտություն։

Ուղակի խոսք կետադրություն

Ուղղակի  խոսքը  դարձնե՛լ  անուղղակի։

1) – Ես ամեն ինչ կկազմակերպեմ,- ասաց  կուրսի  ավագը։
Կուրսի ավագն ասաց, որ ինքը ամեն ինչ կկազմակերպի:

2) Բազմոցին նստած՝ խորհում  էր. «Ես  վաղը  կսկսեմ  այդ աշխատանքը, որ մեկ  շաբաթում  կավարտեմ»։
Բազմոցին նստած՝ խորհում  էր, որ ինքը վաղը կսկսի աշխատանքը, որ մեկ շաբաթում ավարտի:

3) – Մենք ե՞րբ կարող  ենք  գնալ  ցուցահանդես,-  տնօրենին  հարցրին աշակերտները։
Աշակերտները տնօրենին հարցրին, թե իրենք երբ կարող են գնալ ցուցահանդես:4) – Մենք,- ասաց նա,-  երբեք  գործը  կիսատ  չենք  թողել։
Նա ասաց, որ իրենց երբեք գործը կիսատ չեն թողել:

5) «Մեզ մի քանի  օր  է  հարկավոր,- գրված  էր  նամակում,- որ  կարողանանք կատարել  հանձնարարությունը»։
Նամակում գրված է, որ իրենց մի քանի օր է հարկավոր կատարել հանձնարարությունը:

6. Հայտարարության մեջ գրված  էր. «Մենք  կարող  ենք  պատվերը  կատարել երեք  օրում»։
Հայտարարության մեջ գրված էր, որ իրենք կարող են պատվերը կատարել երեք օրում:

7. – Ես իմ քանդակները  ստեղծելիս  չեմ  մտածում  աշխատանքի  դժվարության մասին,-  ասաց  Արմանը։
Արմանն ասաց, որ ինքը իր քանդակները ստեղծելիս չի մտածում աշխատանքի դժվարության մասին:

8. – Հասմի՛կ, դու խմբի  ցուցակը  պետք  է  ներկայացնես  ինձ,-  ասաց ուսուցչուհին։
Ուսուզչուհին ասաց, որ Հասմիկը պետք է իրեն ներկայացնի խմբի ցուցակը:

9. «Ես ոչինչ չպետք  է  մոռանամ,  այլապես  հաջողության  չեմ  հասնի»,- մտածեց  մրցույթի  վերջին  մասնակիցը։
Մրցույթի վերջին մասնակիցը մտածեց, որ ինքը չպետք է ոչինչ մոռանա, այլապես հաջողության չի հասնի:

10. – Մեզ մի քանի  օր  ժամանա՛կ  տվեք,  որ  մենք  կարողանանք  կազմել նախահաշիվը,-  այցելուին  պատասխանեց կազմակերպության աշխատակիցը։
Կազմակերպության աշխատակիցը այցելուին պատասխանեց, որ իրենց մի քանի օր ժամանակ տան, որ իրենք կարողանան կազմել նախահաշիվը:

2. Արտագրե՛լ և կետադրե՛լ։

Միշտ էլ հետաքրքրվել եմ բնության բոլոր արարածներով, և դրանցից որն
էլ պատահել է, փորձել եմ մանրազնին ուսումնասիրել: Մի օր` տարիներ առաջ,
ճահճային թռչունների որսի ժամանակ, մի կրիա գտա և բերեցի տուն: Տանը`
պատշգամբի մի անկյունում, նրա համար ստեղծեցի մի հարմար անկյուն` բերելով
խոտեր, ճյուղեր ու հարդ: Ինքնամփոփ ու զգույշ են կրիաները, բայց, երբ համոզ-
վում են, որ իրենց որևիցե վտանգ չի սպառնում, պատյանից դուրս են հանում
գլուխն ու ոտքերը և քայլում` դանդաղ ու անճոռնի շարժումներ անելով: Փոքր-ինչ
ընտելանալուց հետո նույնիսկ կեր են վերցնում ձեռքիցդ: Սակավապետ ու քչակեր
կենդանիներ են դրանք, շաբաթներով կարող են ոչինչ չուտել, բայց շատ հեշտ են
դիմանում, որովհետև շարժումներ քիչ են անում, և էներգիա քիչ են ծախսում:
Ժողովրդական մի հինավուրց ավանդություն կրիայի դանդաղաշարժությունը
բացատրում է նրանով, որ ուր էլ լինի կրիան, իր տան մեջ է, ուստի չի շտապում:

Русский язык Дистансионная работа “Новости”

Выбераю новости не связаные с коронавирусом

4) на четвертом месте выбрал фотосессию Кима для своего бренда нижнего белья “Skims”.

Комментируя фотографии, Ким сказала, что дата онлайн-продаж начнется 8 апреля, добавив, что товары будут доступны в пяти цветах и ​​размерах: 4XL от XXS.

3)Германия предоставит Армении грант в сумме 91 млн. евро

Вчера было подписано соглашение о финансовом сотрудничестве между Федеративной Республикой Германия и Республикой Армения. Он определяет программы сотрудничества, предусмотренные после 2018 года. Согласно ей, Армении предоставляются гранты, общий объем которых превышает 91 миллион евро.

2)Цены на невть продолжают свой рост

Нефть продолжает дорожать в четверг на новостях о сближении позиций нефтедобывающих стран и их готовности вместе снизить производство сырья, спрос на которое упал в условиях коронавирусной пандемии примерно на 30%.

1)Бой Хабиб Нурмагомедов-Тони Фергюсон не состоится.

Печальная новость бой которого я жду с нетерпением уже наверное 4 года срывается пятый раз из-за коронавируса по скольку Хабиб не может лететь в Америку. Тони вынужден встретиться в октагоне с Дастином Порье. этот бой наверное уже и не состоится.

habib tony

Сегодня в нашем доме, сегодня- за окном…

2. Задание «Сегодня в нашем доме, сегодня- за окном…»

Расскажи в своем блоге, `как проходят сегодня ваши будни, как вы выдерживаете карантин, чем занимаетесь, как организуете досуг и ЧТО происходит за окном….

как проходит мой карантин

Проходит нормально, в основном пытаюсь заниматься домашними, занятиями по математике, делаю несколько домашних упражнений, смотрю фильмы, иногда выхожу гулять, играю в игры, с мамой готовлю вкусняшки, общаюсь с близкими по телефону. Скучаю по своим занятиям, по школе и т.д. . Если в начале было интересно то сейчас уже надоедает. За окном например сегодня мужчина с микрофоном и динамиками поздравил всех женщин нашей територии с 7 апреля и поставил несколько хороших песен про женщин и матерей, но в основном ничего не происходит и люди разумно подходят к этому вопросу и сидят дома. Тяжело всю весно проводить дома, скорей бы прошел карантин.

Նամականի, Ջոն Սթեյնբեքի նամակը որդուն

Ջոն Սթեյնբեքը հայտնի է որպես վիպագիր եւ <<Սթեյնբեք կյանքը նամակներում>> գրքի գլխավոր հերոս: Նամակագրության մեջ առանձնանում է 1985 թվականին գրված գեղեցիկ պատասխան նամակը իր որդուն, որտեղ որդին խոստովանում որ սիրահարվել է մի Սյուզան անունով աղջկա։ Ջոնը գրում է որ դա լավագույն բաներից մեկն է որ հարող մարդու հետ պատահել: – եթե քո զգացմունքը խորն է վայելիր այն եւ շնորհակալ եղիր դրա համար։Եթե սիրում ես նրան խոստովանիր այդ մասին, որովհետեւ աղջիկները թեկուզ եւ զգում են նրանք նաեւ սիրում են լսել այդ մասին: Ես շատ կցանկանաի տեսնել Սյուզանին, Էլենը մեծ ուրախությամբ կկազմակերպի հանդիպումը։ Դու նույնպես կարող ես մայրիկիցդ խորհուրդ հարցնել, միգուցե նա ավելի լավ քեզ օգնի: եւ վերզում ել Ջոնը ավդլացնում է որ չվախենա կորցնելուց որովհետեւ ոչ մի լավ բան չի կորում։ Այս դեպքում համաձայն չե որովհետեւ մենք կարող ենք կորցնել մեր սխալների պատճառով

Distance Learning (March 30- April10)

For group B (Level B)

1.Match the words with their definitions

 1. people who have no jobs-*unemployed                                                 a. the blind
 2. people who are over 70-f                                                    b.the rich
 3. people who cannot see-a                                                     c.the employed
 4. people who have lots of money-b                                      d. the weak
 5. people who have no money-g                                             e. the deaf
 6. people who cannot hear-e                                                   f. the elderly
 7. people who are not strong -d                                             g. the poor

 

2.Fill in all the gaps with a suitable preposition.  at      from      in      of      on      to   

My name is Maria and I come from Spain. I am studying English at school in London. I’m not very good at  languages but I need English to work at  tourism.
I’m fond to travelling and I like meeting people. Last Saturday my neighbour invited me to  a party. It was kind of  him to invite me. My neighbour’s brother is married on  a Spanish girl.
I go to the cinema quite often opens it depends on the film. I’m also interested at art, so I often visit art galleries and museums.
The people are very nice to me here and they don’t make fun from my accent. Perhaps my English is improving!

 

3.Read the passages and answer the follow up questions according to the readings.
Part 1

My best friend Selena

Hi, my name is Tina. I am thirteen years old and today I want to talk about my best friend Selena. She is my classmate and she is thirteen years old too. We attend a very big school near Scotland. We share the same desk and love the same school subjects. Our favorite lessons are Arts and Physical Education. I am very good at tennis and she is very good at volleyball. She plays volleyball at our school team. We both have a busy life. We always get up at a half past six and at seven o’clock her father takes us to school by car. They live next door to us, so after school we always do our homework, walk our dogs and play together. Our classes start at half past seven and finish at 4 p.m. Her mother is a nurse. My mother is a nurse too and they work at the same hospital. Our fathers are both engineers but they work at different companies. On Mondays, Selena has violin class and I have piano class. On Tuesdays and Thursdays she practices volleyball at the school’s gym and I play tennis in our school court. Friday is my favorite day because Selena stays overnight with us. On the weekends, we usually go to the movie theater or have a picnic if the weather is good. I am the only child, I don’t have a sister but she is like a sister to me.

1. What is Selena’s favorite day of the week?
A) Sunday
B) Monday
C) Tuesday
D) Friday+

 

2.Which one of the following questions you cannot answer?
A) What time does Tina get up on weekdays?
B) Which school subjects does Tina like?
C) What music types does Tina like?+
D) How does Selena go to school?

3. What is incorrect about Tina?
A) Her mother is a nurse.
B) She has a busy life.
C) She walks her dog on Saturdays.+
D) She spends time with her best friend.

Part 2

Nichole’s Summer Vacation

Every summer Nichole goes to the countryside for a month. She stays at her uncle’s farm and helps him. She works very hard but she likes it because she loves to spend time with her cousin Macy. Every morning she wakes up at six o’clock, first she collects the eggs and feeds the chickens, then she has breakfast at 6:30 and after breakfast, she helps her aunt with the house chores for an hour. She can’t wait to spend time with her cousin Macy. They always have a great time together. They climb trees, pick fruits and flowers. They love being outdoors. They come back home before dark and get ready for dinner. After dinner, they go out and feed the animals. Before they go to bed they watch TV for a little bit or read books. They are always very tired at the end of the day and usually fall asleep watching TV or reading.

4. Where does Nichole go in summer?

A) She goes to a big city.
B) She goes to her uncle’s farm.+
C) She goes to her cousin’s hotel.
D) She goes camping.

5. Which one of the following questions you cannot answer?

A) How long does Nichole stay at her uncle’s farm?
B) How does Nichole help her uncle and aunt?
C) What does Nichole do before she goes to bed?
D) What’s her favorite food?+

6. Which of the followings isn’t true about Macy and Nichole?

A) Macy and Nichole can climb trees.
B) They have a good time together.
C) They live together.+
D) They feed the animals.

 

4.Choose the best answer, A, B, C or D. The first one is an example.

1 My cousin broke his leg last Saturday.
A break            B breaks                C broke                       D broken

2 I’d like a new poster for my bedroom floor.
A curtain         B cushion               C poster                     D rug

3 Joe and I are vegetarians. Neither of us eats meat.
A Both                B Neither              C One                       D Other

4 Do you want a single or a second room?
A double                B return              C two                 D second

5 I’ve been here for a week. I came here .D a week ago
A before a week           B after a week              C a week later                D a week ago

7 There’s not enough sugar in this coffee. Could I have some more, please?
A too much            B too many                      C enough                              D not enough

8 Where did you go last weekend?
A you went                      B did you went                  C you go                D did you go

9 I’d like to try on this jacket, please.
A try                      B fit                  C suit                        D wear

10 Our new house views south.
A looks                B views                              C faces                 D heads

Дистанционная неделя 16-20 марта работа с текстом «Старый повар»Паустовского

1)Выберите вариант правильного (в соответствии ссодержанием текста) продолжения предложения.

 • 1.Действие рассказа происходит….

а) в девятнадцатом веке
б) в начале двадцатого века
в) в конце восемнадцатого века

 • 2. Старый повар жил . . . .

а) в доме богатой графини
б) в собственном доме на окраине города
в) в маленьком доме в саду

 • 3. Старый повар …

а) имел большую семью

б) жил вместе с дочерью
в) был совершенно одинок

 • 4. В доме, где жили старый повар и Мария …

а ) было много мебели
б) былa очень простая мебель
в) был лишь старый рояль

 • 5. Старый повар ослеп …

а) ещё в детстве
б) от жара печей
в) после болезни

 • 6. Перед смертью старый повар ….

а) хотел исповедаться
б) попросил дочь позвать священника
в) рассказал дочери о своих грехах

 • 7. Мария привела к отцу ….

а) священника
б) знакомого доктора
в) случайного прохожего, первого встречного

 • 8. Старик хотел исповедаться перед смертью, потому что …

а) у него было много грехов
б) он был хороший христианин
в) когда-то однажды он украл золотую вещь

 • 9. Когда-то давно повар украл золотое блюдо в доме графини,чтобы …

а) купить дорогое лекарство больной жене
б) купить жене дорогой подарок
в) заплатить долги

 • 10. Когда пропало золотое блюдо…

а) повара прогнали с работы
б) были наказаны несколько слуг

в) никто из слуг не пострадал

 • 11 . Выслушав признание (исповедь) старика, незнакомец сказал,что ….

а) Бог накажет или простит его
б) воровство — большой грех

в) старик ни в чём не виноват

 • 12. Последним желанием умирающего было ….

а) выйти на улицу
б) увидеть свою жену, солнечный свет и цветущий сад
в) послушать музыку

 • 13. Музыкант начал играть, и ….

а) старик заплакал
б) слепому старику показалось, что он видит всё, о чём мечтал
в) прохожие останавливались около дома, чтобы послушать музыку

2)Дополните предложения глаголами из скобок в нужной форме.

1. ( заботиться, позаботиться) Старый повар и его дочь жили
вдвоем и трогательно заботится друг о друге. -«Кто теперь позаботится о моей бедной
дочери?»- думал умирающий старик. 2. (воровать, украсть) Повар
никогда ничего не воровать, но однажды он украстьзолотое блюдо, потому
что ему нужны были деньги на лекарства. 3. (скрывать, скрыть) Ему удалось скрыть свой поступок. Он всю жизнь скрывать это от дочери. 4. (страдать, пострадать) Никто из слуг н е пострадать из-за него тогда, но сам он страдать
всю жизнь . 5.(брать, взять) Я никогда не брать ничего чужого, но однажды взять одно маленькое золотое блюдо из сервиза графини.
6. (видеть, увидеть) «Я хочу ещё увидеть сад и свою жену», — сказал старик. «Я видел, я всё
видел» повторял он, слушая музыку.

3)Дополните текст глаголами идти или ходить с приставками в (во)-,

-вы-, под-, про-.

Мария вышла на улицу и долго ждала. Мимо их дома проходил какой-то
,ненакомец подходил Она подошла к нему и обратилась с просьбой. Они вместе прошли в
дом, незнакомец выслушал просьбу старика и подошёл к роялю.

4)Передайте содержание предложений, заменяя прямую речь косвенной.

1 . «Выйди на улицу и попроси первого встречного зайти в наш дом », — старик сказал дочери. 2. «Что с вами случилось?» — спросил незнакомец. 3. Выслушав старика, незнакомеца спросил: «А кто-нибудь из слуг пострадал из-за вас?» 4. «У вас есть ещё просьбы?» — спросил он старика. 5. «Позаботьтесь о моей одинокой
дочери»,— попросил повар. 6. «Слушайте! — сказал незнакомец,-
Слушайте и смотрите!» 7. «Вы видите что-нибудь?» -, незнакомец спросил старика.

5)Передайте содержание предложений, заменяя активные обороты пассивными.

1. Это произведение композитор создавал
в необычных условиях. 2. Он исполнил последнее желание умирающего
старика. 3. Известный музыкант исполнил Лунную сонату
Бетховена с большим вдохновением. 4. Эту просьбу можно выполнить.
5. Просьбу умирающего нужно выполнить. 6. В этом произведении
композитор выразил своё понимание о счастье. 7. Он создал
много узнаваемых произведений. 8. В этой симфонии композитор
использовал народные мелодии. 9. «Музыку создаёт народ, а
мы, композиторы, только дают оттенки его», — говорил великий русский
композитор Михаил Глинка.